نشست مدیران خوابگاه ها با دانشگاه ناظر

با توجه به پایان ترم جاری و شروع ترم جدید دانشجویان در آینده نزدیک و به منظور بررسی مسایل و مشکلات مربوط به خوابگاه ها و اسکان دانشجویان و همچنین بررسی چگونگی رفع مشکلات موجود نشستی در مورخه 11/4 در دانشگاه ناظر برگزار گردید.

در این جلسه دانشگاه ناظر با تشکر از زحمات مدیران محترم خوابگاه ها در ترم گذشته و تلاش صورت گرفته به منظور بهبود وضعیت تسهیلاتی و مدیرتی، نواقص و معایب دیده شده در بازدید ها را مطرح و در خواست گردید مدیران محترم خوابگاه ها نسبت به رفع و یا رعایت آنها اقدام نمایند.

در این جلسه با تأکید به نظارت موارد بهداشتی بویژه بهداشت اتاق های دانشجویی از خوابگاه داران خواسته شد تا نسبت به ضد عفونی کردن خوابگاه ها در بازه زمانی تعطیلی بین دو ترم اقدام نمایند.

همچنین در این نشست با توجه به مشکلات پیش آمده از خوابگاه داران خواسته شد تا همواره درب خوابگاه را بسته نگهداشته و پس از شناسایی نسبت به باز کردن درب اقدام نمایند.

در این نشست با تأکید بر نظارت بر رفت آمد شبانه به ویژه پر کردن فرم های خروج  برخورد خوب و مؤثر با دانشجویان رعایت موارد قانونی مورد تأکید قرار گرفت و از خوابگاه داران خواسته شد تا مکاتبات لازم با دانشگاه ناظر را دنبال نمایند.

در این جلسه با تحویل بنر مربوط به فعالیت های ورزشی به مدیران خوابگاه ها اعلام شد نماینده کمیته ورزشی سرکارخانم زهدی با مراجعه به خوابگاه ها نسبت به هماهنگی های انجام شده در این خصوص اقدام خواهد کرد در این راستا خوابگاه داران با نصب این بنر در محوطه خوابگاه و تعیین نماینده ورزشی نسبت به ثبت نام دانشجویان متقاضی اقدام خواهند نمود.

با توجه به در پیش بودن شروع ثبت نام دانشجویان مقرر شد مدیران محترم همانند ترم گذشته با تهیه بنر و نامه کتبی به دانشگاه ها و مؤسسات برای هماهنگی و پذیرش دانشجویان اقدام نمایند.

در پایان رعایت موارد ایمنی به ویژه کنترل بخاریها و دودکش های مربوطه و نظارت بر عدم وجود لباس ها اطراف بخاریها مورد تأکیید قرار گرفت.


سومین جلسه کمیته ساماندهی خوابگاه ها

سومین جلسه کمیته ساماندهی خوابگاه های غیر دولتی با حضور اعضاء  در تاریخ  95/10/11 در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار شد.

 در این جلسه کمیته های چهارگانه ورزشی ، فرهنگی،مشاوره و آموزش فعالیت در دست اقدام برای خوابگاه ها را تشریح کردند در این جلسه مصوب شد در جلسه آتی معاونین دانشجویی راه کار های جذب حداکثری دانشجویان در خوابگاه برای ترم جدید بررسی و دانشگاه و مؤسسات به دانشجویان غیر بومی مستقر در خوابگاه ها ژتون شام شب توزیع نمایند.


دومین نشست نمایندگاه دانشجویان

دومین نشست نمایندگان دانشجویان خوابگا ههای غیر دولتی شهر مشهد در مورخه 10/7 در محل دانشگاه ناظر با حضور رابطین خوابگاه تشکیل گردید. در این نشست دوستانه اهم مشکلات مربوط به خوابگاه ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل گرفت و پیشنهادات خوبی از سوی نمایندگان خوابگاه برای اجرا به دانشگاه ناظر اعلام گردید. در این نشست مقرر شد هر خوابگاه نمایندگان ورزشی، فرهنگی،مشاوره و آموزش را تعیین و اعلام نمایند.


جلسه نمایندگان فرهنگی

در تاریخ  95/9/30  جلسه ای با حضور نمایندگان فرهنگی  10 خوابگاه برگزار شد. و قرار شد هر هفته سه شنبه این جلسه با حضور نمایندگان خوابگاه ها برگزار شود.


بازدید شبانه از خوابگاه خواهران

در تاریخ 95/10/2  از خوابگاه دخترانه  بازدید بعمل آمد  و تذکراتی به دانشجویان در رابطه با  ساعت ورود و خروج و نوع پوشش داده شد. و از مدیر خوابگاه خواسته شد چنانچه بعد از 3 مرتبه تذکر کتبی به دانشجو چنانچه مجددا تکرار شد وضعیت دانشجو را طی نامه ای به همراه مدارک به دانشگاه ناظر اطلاع دهند.


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  صفحات