سومین جلسه کمیته ساماندهی خوابگاه ها

سومین جلسه کمیته ساماندهی خوابگاه های غیر دولتی با حضور اعضاء  در تاریخ  95/10/11 در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار شد.

 در این جلسه کمیته های چهارگانه ورزشی ، فرهنگی،مشاوره و آموزش فعالیت در دست اقدام برای خوابگاه ها را تشریح کردند در این جلسه مصوب شد در جلسه آتی معاونین دانشجویی راه کار های جذب حداکثری دانشجویان در خوابگاه برای ترم جدید بررسی و دانشگاه و مؤسسات به دانشجویان غیر بومی مستقر در خوابگاه ها ژتون شام شب توزیع نمایند.


دومین نشست نمایندگاه دانشجویان

دومین نشست نمایندگان دانشجویان خوابگا ههای غیر دولتی شهر مشهد در مورخه 10/7 در محل دانشگاه ناظر با حضور رابطین خوابگاه تشکیل گردید. در این نشست دوستانه اهم مشکلات مربوط به خوابگاه ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل گرفت و پیشنهادات خوبی از سوی نمایندگان خوابگاه برای اجرا به دانشگاه ناظر اعلام گردید. در این نشست مقرر شد هر خوابگاه نمایندگان ورزشی، فرهنگی،مشاوره و آموزش را تعیین و اعلام نمایند.


جلسه نمایندگان فرهنگی

در تاریخ  95/9/30  جلسه ای با حضور نمایندگان فرهنگی  10 خوابگاه برگزار شد. و قرار شد هر هفته سه شنبه این جلسه با حضور نمایندگان خوابگاه ها برگزار شود.


بازدید شبانه از خوابگاه خواهران

در تاریخ 95/10/2  از خوابگاه دخترانه  بازدید بعمل آمد  و تذکراتی به دانشجویان در رابطه با  ساعت ورود و خروج و نوع پوشش داده شد. و از مدیر خوابگاه خواسته شد چنانچه بعد از 3 مرتبه تذکر کتبی به دانشجو چنانچه مجددا تکرار شد وضعیت دانشجو را طی نامه ای به همراه مدارک به دانشگاه ناظر اطلاع دهند.


سامانه جامع خوابگاه های غیر دولتی

قابل توجه مدیران محترم خوابگاه ها.

با توجه به فعال شدن فاز دوم سامانه جامع خوابگه های غیر دولتی، مدیران محترم خوابگاه برای توجیه چگونگی تکمیل اطلاعات مربوط به خوابگاه در سامانه مذکور و بهره برداری از امکانات این سامانه در معرفی بیشتر و ارتباط بهینه دانشجویان از سراسر کشور با خوابگاه با هماهنگی قبلی اقدام فرمایند.


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  صفحات