گالری تصاویر


نشست با معاون دادگستری

درب ورودی خوابگاه

خوابگاه ولایت

خوابگاه مطهره

برگزاری ضیافت افطاری در خوابگاه پسرانه آیندگان

برگزاری ضیافت افطاری در مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

برگزاری ضیافت افطاری در مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

برگزاری ضیافت افطاری در مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

برگزاری ضیافت افطاری در مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

برگزاری ضیافت افطاری در مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
   1  2