بازدید از خوابگاه های غیر مجاز

تیم بازرسی و نظارت دانشگاه ناظر همراه با نماینده محترم اداره  نظارت براماکن عمومی روز گذشته مورخه 95/02/13  از 3 محل اسکان شاغلین و دانشجویان بدون مجوز  بازدید به عمل آورد.


معرفی نماینده فرهنگی

در تاریخ  95/02/12   جناب آقای دکتر نوعی رئیس دانشگاه ناظر  از 2  خوابگاه دخترانه تحت نظارت بازدید  و از نزدیک ضمن سخرانی در جمع دانشجویان مشکلات و مسائل مربوط به خوابگاه را مورد بررسی قرار داد . در این بازدید ها نماینده فرهنگی اعزامی از حوزه علمیه به دانشجویان معرفی و آغاز به کار نمود .


نشست دانشگاه ناظر بامدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ورئیس منطقه 4

در مورخه  95/02/08 دانشگاه ناظر نشستی را پیرامون بررسی و چگونگی تقلیل کاهش آب بهاء مصرفی با مدیر عامل شرکت فاضل آب آقای سید علیرضا طباطبایی و آقای انصاری مدیر شرکت آب و فاظلاب منطقه 4 شهری انجام و مشکلات موجود  بحث و تبادل نظر شد، با توجه به وجود تعرفه خوابگاه غیر دولتی در سیستم سازمان آب،مقرر شد فیش های آب خوابگاه ها مورد بررسی قرار گیرد ، در صورت عدم تطبیق با تعرفه ، اصلاح و در غیر اینصورت موارد از طریق وزارت پیگیری و حل شود.

لذا از خوابگاه داران محترم تقاضا می شود، یک برگ رو گرفت  از آخرین فیش آب را به دانشگاه ناظر تحویل نمایند.


بازدید شبانه

در تاریخ 95/01/23  ساعت 21:00 الی 24:00 از خوابگاه دخترانه  بازدید به عمل آمد.


نشست کاری دانشگاه ناظر با ریاست محترم شورای اسلامی شهرمشهد

در تاریخ  95/2/6 در تالار شهر نشستی با حضور رئیس شورای اسلامی شهر مشهد جناب آقای مهندس محسن انتظاری و دانشگاه ناظر برگزار شد.

در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در خوابگاه های تحت نظارت ،مشکلات و کمبودهای موجود مورد بررسی قرار گرفت که ایشان با توفیق دانستن خدمت به میهمانان امام رئوف ، آمادگی شورای شهر  را برای همکاری در زمینه های مختلف با دانشگاه ناظر اعلام کرد.در این نشست همچنین از رئیس شورای شهر و شهردار محترم دعوت گردید تا از خوابگاه ها موجود بازدید و از نزدیک روندوضعیت دانشجویان را مشاهده نمایندکه مورد پذیرش ایشان قرار گرفت که قرار شد در آینده نزدیک این بازدید انجام شود.


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  صفحات