افزایش قیمت

مدیران محترم خوابگاه های غیر دولتی شهر مشهد.


تفاهم نامه همکاری فی مابین ناجا و صندوق رفاه

<<تفاهم نامه همکاری فی مابین پلیس نظارت براماکن عمومی ناجاوصندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات وفناوری>>

این تفاهم نامه به منظورنظارت کارآمدبرکلیه خوابگاه های دانشجویی غیردولتی.فی مابین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات وفناوری وپلیس نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیرمنعقد میگردد:


جلسه شورای نظارت و ارزیابی

سومین جلسه شورای نظارت و ارزیابی شهر مشهد با حضور رئیسان موسسات آموزش عالی و معاونین دانشجویی دانشگاه ها در مورخه 94/10/2در مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به ریاست آقای دکتر نوعی رئیس مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و ناظر بر عملکرد خوابگاه های غیر دولتی مشهدو با شرکت جناب آقای دکتر شاهسونی معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

در این جلسه اقدامات و فعالیت های دانشگاه ناظر طی 3 ماه گذشته تشریح و سایت و سامانه جامع مربوط به خوابگاه های غیر دولتی برای حاظران تشریح شد.

در این نشست بحث های کارشناسی پیرامون تعامل و همکاری همه مؤسسات و دانشگاه  انجام و بر روند توسعه همکاری های فی مابین تأکید گردید.


بیماری آنفولانزا

سلام علیکم

قابل توجه و مهم

با عنایت به آغاز فصل زمستان و شیوع بیماری آنفولانزا بویژه در این فصل، دانشجویان عزیز رعایت موارد ایمنی و بهداشتی را مد نظر داشته و به اقدامات لازم جهت پیشگیری از این بیماری توجه کافی داشته باشند. حضور افراد مبتلی به این بیماری در محیط خوابگاهی می تواند سلامت سایر افراد هم اطاقی و خوابگاهی را به خطر بیاندازد.

در این راستا مدیران محترم خوابگاه ها توجه ویژه نشان داده و در رخورد با افراد بیمار جدیدت لازم را در تفکیک و مراقبت ویژه از آنها داشته باشند، بویژه اینکه فصل امتحانات دانشجویان در راه است و عدم توجه به موارد بهداشتی و مراغبتی می تواند زحمات ترم تحصیلی دانشجویان را تحت شعاع خود قرار دهد.


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  صفحات