خوابگاه های داری مجوز

با توجه به مراجعه اکثر مدیران محترم خوابگا ههای غیر دولتی به دانشگاه ناظر  و تکمیل پرونده برای صدور مجوز، به زودی لیست خوابگاه های دارای مجوز از شورای ارزیابی و نظارت اعلام خواهد شد. بدیهی است بر اساس دستور العمل اجرایی خوابگاه های غیر دولتی و تفاهم نامه امضاء شده بین صندوق رفاه دانشجویی آن دسته از خوابگاه هایی که موفق به دریافت مجوز نشوند از طریق اداره اماکن پلمپ خواهند شد.


خوابگاه متأهلی

باتوجه به راه اندازی خوابگاه متأهلی با امتیازات ویژه برای دانشجویان نخبه دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی شهر مشهد، آن دسته از دانشجویان نخبه متأهل که شرایط ایجاد شده برای اسکان در این خوابگاه را داشته باشند می توانند با تماس با دانشگاه ناظر از امکانات این مجموعه خوابگاهی بهره مند شوند.


بازدید از خوابگاه ها

بر اساس دستور ابلاغی از ریاست محترم دانشگاه ناظر بر عملکرد خوابگاه های غیر دولتی، از اول آبان ماه همه هفته یک خوابگاه توسط ایشان و تیم دانشگاه ناظر مورد بازدید قرار خواهد گرفت. در این راستا تا کنون  خوابگاه های خردگرایان مطهر و ایراندخت مورد بازدی قرار گرفته است. در این بازدید ها علاوه بر بررسی وضعیت تسهیلاتی و مدیریتی خوابگاه توسط آقای دکتر نوعی، در نشستی با دانشجویان علاوه بر بررسی مشکلات و موارد موجود، در خصوص مباحث دینی و دانشگاهی نشست صمیمانه ای با آنان برقرار می گردد.


اعزام مبلغین خواهر به خوابگاه ها

طی همکاری نزدیک دفتر تبلیغات اسلامی شهر مشهد  با دانشگاه ناظر تعدادی از خواهران داوطلب همکاری برای انجام امور تبلیغاتی و مشاوره به خوابگاه های دانشجویی اعزام شدند. مبلغین اعزامی از دفتر تبلیغات در جلسه مورخه 8/8 به مدیران خوابگاه معرفی و کار خود را شروع کردند.


اعزام دانشجویان به حرم مطهر

از ابتدای شروع ترم تحصیلی همه هفته دانشجویان خوابگاه های دخترانه به حرم مطهر اعزام شدند.

در این راستا تا کنون ساکنین خوابگاه های خردگرایان مطهر،بعثت و الزهرا در سه هفته شب های جمعه به حرم مطهر اعزام گردیده اند. در این خوابگاه ها دانشجویان با استقبال از این اقدام دانشگاه ناظر خواستار استمرار آن بیش از یک نوبت در هفته شدند.


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  صفحات