سومین جلسه کمیته ساماندهی خوابگاه ها

سومین جلسه کمیته ساماندهی خوابگاه ها


تاریخ خبر : ۱۳-۱۰-۹۵    امتیاز: 1 از 5  ( مجموع آرا : 1)

سومین جلسه کمیته ساماندهی خوابگاه های غیر دولتی با حضور اعضاء  در تاریخ  95/10/11 در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار شد.

 در این جلسه کمیته های چهارگانه ورزشی ، فرهنگی،مشاوره و آموزش فعالیت در دست اقدام برای خوابگاه ها را تشریح کردند در این جلسه مصوب شد در جلسه آتی معاونین دانشجویی راه کار های جذب حداکثری دانشجویان در خوابگاه برای ترم جدید بررسی و دانشگاه و مؤسسات به دانشجویان غیر بومی مستقر در خوابگاه ها ژتون شام شب توزیع نمایند.
پرتال خوابگاههای غیر دولتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مشهد