جلسه نمایندگان فرهنگی

جلسه نمایندگان فرهنگی


تاریخ خبر : ۰۴-۱۰-۹۵    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

در تاریخ  95/9/30  جلسه ای با حضور نمایندگان فرهنگی  10 خوابگاه برگزار شد. و قرار شد هر هفته سه شنبه این جلسه با حضور نمایندگان خوابگاه ها برگزار شود.
پرتال خوابگاههای غیر دولتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مشهد