- برگزاری ضیافت افطاری در خوابگاه پسرانه آیندگان

- اعطای دعوت نامه ضیافت افطاری درحرم مطهرامام رضا (ع)