تاثیر خوابگاه دانشجویی بر هویت و فرهنگ دانشجو


تاریخ ثبت : ۰۴-۰۹-۹۴    موضوع : مقالات    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)
بازدید : ۳۷۳۵

خوابگاه یعنی محل سکونت موقت، جایی با امکانات محدود و اولیه که دانشجو برای ادامه تحصیل در ان جا استقرار پیدا می کند. دانشجو با ورود به خوابگاه از محیطی که سالها در آن زندگی کرده جدا می شود و در محیط جدید و متفاوتی قرار می گیرد و در نتیجه باید گفت که زندگی در همین محیط جدید با افرادی متفاوت از فرهنگ ها و سلیقه های گوناگون منجر به شکل گیری روابط خاصی می شود . آنچه که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد مسئله ی شکل گیری فرهنگ و هویت جدید در میان دانشجویان خوابگاهی می باشد روشی که برای رسیدن به این موضوع در نظر گرفته شده و مشاهده وضعیت اتاق ها و رفتار و ارتباطاتی که میان دانشجویان خوابگاهی وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که خوابگاه مکانی است که می تواند فرهنگ های خاص خود را با زبان، رفتار و کارکرد های موجود در آن، در واقع مجموعه ای از فرهنگ ها را در خود جمع کرده و فرهنگ جدید ی تحت عنوان فرهنگ خوابگاهی را به وجود آورده است.

ورود به دانشگاه تصویر و رویای بی نظیر استقلال از خانواده و زندگی با دوستان هم سن و سال را در ذهن ایجاد می کند. اولین روزهای زندگی دانشجویی بدون حضور خانواده، در شهری غریب با افرادی از فرهنگ های مختلف و شخصیت هایی متفاوت از شما، با اسکان در اتاق های کوچک و بدون امکانات رفاهی کافی است تا همه آنچه را در ذهن داشتید، متلاشی شود. دانشجو با ورود به خوابگاه، از محیطی که سال ها در آن زندگی کرده است جدا می شود و در محیط جدید و متفاوتی قرار می گیرد. محیطی که در آن افراد با فرهنگ، زبان، شخصیت و رشته های تحصیلی گوناگون که هر کدام ائدیولوژی ها و علایق متناسب با خود را می طلبد، در کنار یکدیگر و فردیت به شدت تحت تشنج ناشی از وضع جدید قرار می گیرند. هم زیستی اجباری، کم رنگ فردیت، تداخل حوزه ی خصوصی و عمومی، عدم رعایت بهداشت، سر و صدای موجود در محیط خوابگاه، شکل گیری روابط و هویت های جدید همه و همه تجربیاتی هستند که در این محیط با آن روبرو می شویم، به علت سکونت ۴ نفر در هر اتاق که دارای طرز فکر ها، نگرش ها، قومیت ها و رشته های تحصیلی متفاوت هستند این امر می تواند عادات، رفتار و عقاید خاصی را شکل دهد که حتی در محیط بعد از خوابگاه آن ویژگی ها را با خود به همراه داشته باشند.

هر فضا و مکان در زمان های مختص به خود فرهنگهای خاص خودرا به دنبال دارد که گر چه ممکن است در طول زمان تغییر کند، اما کارکردها و فرهنگ خاص خودرا به دنبال دارد .

فرهنگ ها نه منسجمند،نه همگن و نه در سکون و آرامش، فرهنگها ذاتا چندسویه،تغییر پذیر و باز هستند و ما نیز در محیطهای متفاوت، متفاوت هستیم درواقع هویت ما در فرایند تعامل با دیگران و تعامل با محیط هر باراز نو ساخته می شود . محیط جدید وبرخورد با انسانهای جدید باعث شکل گیری روابط،تجربه هاو اتفاقات جدیدی می گردد. داشتن ارتباط طولانی و در واقع زندگی کردن با افرادی که به آنها هم اتاقی گفته می شود، زندگی با افردی که هم بالکنی،هم کریدوری گفته می شود سرآغاز تاثیر و تاثرهای بسیاری است و از طرف دیکر به علت عدم رعایت بهداشت،بحث های فرهنگی، تعصبات بی جا، دخالت های بی جای اطرافیان و حتی کمبود امکانات همه و همه باعث ایجاد درگیریها و مشکلات بیشماری می شود که آثار مستقیم یا غیر مستقیم بر روی رفتار دانشجو بر جای می گذارد.


محیط خوابگاهی مجموعه از فرهنگ هارادرخود جمع کرده است به طوریکه در این مجموعه برخی فرهنگ خودشان را برتر می دانند و تلاش برای گسترش ان دارند و برخی دیگر مغلوب هستند و لذلافرهنگ بومی خویش رانیز از دست می دهند و تابع اکثریت می شوند با شکل گیری گروههای مختلف براساس رشته های تحصیلی متفاوتِ، طبقات اجتماعی وگروههای دوستی همشهریهاو . . . . بر اساس معیارخاص خود بر گرد هم می ایند و قوانینی خاص برای زندگی کنارهم تعیین میکنند از یک طرف می توان گفت فرهنگ خوابگاهی مجموعه ای از فرهنگ همدلی تعاون و سازگاری با ناملایمات زندگی در کل فرهنگ زندگی کردن است احساس مسیولیت بیشتر تحمل سختی ها ودوری خانواده احساس ازادی و استقلال بیشتر اشنایی با اداب و رسوم زبان هر شهر و . . . اینها مواردی هستند که یک شخص خوابگاهی تجربه ی ان راداراست اکثرساکنین در اتاق های خوابگاه ساختمان ۷۰دارای رشته های تحصیلی متفاوت قومیت های مختلف و عقاید قومی متفاوت می باشند مثلا۴نفر ساکن در یکی از اتاق ها را ۱نفراز قوم کردی ۱نفر ترکی ۲نفر خاص تشکیل می دهد که دارای رشته های تحصیلی ادبیات عرب و علوم سیاسی و تربییت بدنی می باشند که هر کدام بر حسب رشته های تحصیلی متفاوت ایدیولوژی متفاوت خودرا دارا هستند.

با مشاهده ی دقیق در محیط خوابگاهی با چند نکته ی اساسی می توان پی برد:

۱) شکل گیری شرایطی جدید و متفاوت بر اساس محیط خوابگاه، در بررسی خوابگاه اولین مساله ی مهم،بررسی رفتار میان هم اتاقی ها می باشد،افرادی که در یک اتاق قرار دارند . دارای وظایف و مسئولیتهایی نسبت به هم هستند . مواردی مانندجاروکردن اتاق و رعایت نظم،غذا پختن به صورت نوبتی،غذاگرفتن،شستشوی ظروف،آوردن میهمان،درست کردن چایی به هنگام صبح و آخر شب، ارتباط با دوستان دیگر اتاق ها باعث شکل گیری نوع خاصی از روابط و تقسیم کارنیز شده است. وجود غذای مشترک،زمان مشترک برای مطالعه و غذاخوردن،دغدغه های فکری مشترک،مکان و فضای مشترک علی رغم تفاوت های فردی، قومی و فرهنگی می توانیم از شکل گیری سبک خاصی از زندگی تحت عنوان سبک زندگی خوابگاهی سخن بگوییم.

از جمله الگوهای رفتاری که در خوابگاهها وجودارد عبارتند از:

در کنار یکدیگر چایی خوردن و تا ساعتها صبحت کردن با هم

قرض گرفتن نان، قابلمه ی بزرگ، کبریت، نمک و. . . از اتاق های مجاور

آواز خواندن در حمام (آواز سنتی، و بسته به رایج شدن نوع موسیقی در یک مدت زمان(

گوش کردن به موسیقی . و بزن و بکوب، رقص و پایکوبی در خوابگاه

کثیف بودن اتاق ها و ظروف نشسته در فواصل امتحانات پایان ترم

در شب هایی که فردایش تعطیل است تا دیر وقت یعنی تا۵/۲ ۳ بعد از نیمه شب بیدار ماندن و صحبت کردن و صبح روز تعطیلی تا ظهر خوابیدن

انتظار کشیدن در صف غذا و شکل گیری ارتباط جدید بین افراد در صف غذا

شکل گیری بحث های پرهیجان و ترس آور مثل وجود جن در خوابگاه

درس نخواندن در طول ترم و تجمع افراد در نماز خانای خوابگاه در شب امتحانات

شنیدن صدای زنگ ساعت ها و گوشی موبایل به مدت زیاد از هم اتاقی ها و اتاق های مجاور موقع نماز صبح

تجمع وافی افراد در آشپزخانه و پختن غذا به ویژه ماکارونی در روز های پنج شنبه، جمعه

۲) نکته ی دوم زیر سئوال رفتن حوزه ی خصوصی و کمرنگ شدن فردیت افراد است،در واقع اتاق فضای خصوصی و شخصی تلقی می شود اما با وجود سکونت ۴نفر در اتاق از یک طرف و رفت و آمد افراد اتاقهای مختلف و همچنین هم کریدورها، باعث تداخل حوزه ی خصوصی و عمومی می شود. تامل خصوصی وعمومی فقط منحصربه سطح اتاق و در بین هم اتاقی ها نمی شود بلکه در سطح خوابگاه نیز به علت استفاده ازسالن مطالعه ی یکسان، سالن تلویزیون و اشپزخانه در این امر کاملا واضح می باشد افرادی که در یک اتاق زندگی می کنند در بسیاری از موارد از وسایل و لوازم شخصی یکدیگر استفاده می کنندمثلا ظرف ها کتاب ها دمپایی ها و حتی برخی از اوقات لباس ها به طور اشتراکی مورد استفاده قرار می گیرد

دراین صورت به علت شکل گیری هویتی جدید تحت عنوان هم اتاقی سپس رفتارهای خاص از سوی اقوام خاص در بین هم اتاقی ها پذیرفته می شود وقتی باعث شکل گیری همان رفتاردر افراد دیگر گردد تاثیرات هم اتاقی ها رامی توان از سوی تاثیرلهجه ها، رفتارها، تانوع پوشش و ارایش مشابه هم اتاقیها دید.

مسئله مشخص نبودن قوانین نظم و نظافت زمان خواب و . . . . در محیط خوابگاه است .

درروزهای اولیه ی ساکن شدن در خوابگاه به علت نبود برنامه ریزی با عدم رعایت نظم و نظافت در محیط اتاق ها روبرو هستیم افراد خودشان هر کدام ظرفهایشان رامی شویند ولی اتاق همچنان نامنظم و کثیف می باشد با الگو ی نامنظم خواب نیزبه علت شب نشینی ها و در کنار هم چایی خوردن روشنایی اتاق ها تا صبح در فواصل امتحانات روبروهستیم.

با شکل گیری هویت جدیددر محیط خوابگاه در نتیجه فرهنگ جدیدی نیز شکل می گیرد که هم دارای اثرات مثبت و اثرات منفی نیز می باشد از بررسی اثرات منفی زندگی د رمحیط خوابگاه نیز نباید چشم پوشی کرد افراد با طبقات اجتماعی مختلف خانوادههای متفاوت وارد محیط خوابگاه می شوند گاهی با بعضی افراد روبرو می شویم که ازشیوه ی صحبت کردن طرز رفتار و. . . اوبه زطبقه اجتماعی شخصی پی می بریم اما با ساکن شدن د رمحیط خوابگاه و ۴سال رابطه داشتن باهم اتاقی ها و دوستان دیگر می توانیم به افت شخصیتی خیلی از خوابگاهیان پی ببریم عدم رضایت نظم وبهداشت د راتاق ها استفاده از اصطلاحات بی ادبی در هنگام صدا کردن افراد سروصداکردن و اذیت کردن دیگران به هنگام مطالعه از جمله مواردی هستند که هیچ گاه در محیط خانواده با انها روبرو نبوده اندولی با قرار گرفتن درفضای جدید و محیط جدید ی به علت اینکه تقریبا همگانی است در میان انها رواج پیدا می کند با چشم پوشی از اثرات منفی می توان گفت فرهنگ خوابگاهی فرهنگ همدلی صمیمیت دوستی و محبت نیز می باشد فرهنگ خوابگاهی یعنی اینکه اگر یک مشکلی برای هم اتاقی هایت یا دوستان خوابگاهی ات پیش آمد از کمک کردن به او غافل نشوی و با او درحل مشکل همراه شوی، فرهنگ خوابگاهی یعنی از شب تا صبح در بیمارستان د رکنار هم اتاقی ات که تصادف کرده است باشی و به او روحیه بدهیکلمات کلیدی : دانشجو

   پرینت مطلب

ثبت نظر