تاثیرخوابگاه دانشجویی بر هویت و فرهنگ دانشجو


تاریخ ثبت : ۳۱-۰۵-۹۵    موضوع : مقالات    امتیاز: 2 از 5  ( مجموع آرا : 1)
بازدید : ۱۱۴۰

خوابگاه یعنی محل سکونت موقت، جایی با امکانات محدود و اولیه که دانشجو برای ادامه تحصیل در ان جا استقرار پیدا می‌کند. دانشجو با ورود به خوابگاه از محیطی که سالها در آن زندگی کرده جدا می‌شود و در محیط جدید و متفاوتی قرار می‌گیرد و در نتیجه باید گفت که زندگی در همین محیط جدید با افرادی متفاوت از فرهنگ‌ها و سلیقه‌های گوناگون منجر به شکل گیری روابط خاصی می‌شود . آنچه که در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد مسئله‌ی شکل گیری فرهنگ و هویت جدید در میان دانشجویان خوابگاهی می‌باشد روشی که برای رسیدن به این موضوع در نظر گرفته شده و مشاهده وضعیت اتاق‌ها و رفتار و ارتباطاتی که میان دانشجویان خوابگاهی وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که خوابگاه مکانی است که می‌تواند فرهنگ های خاص خود را با زبان، رفتار و کارکرد‌های موجود در آن، در واقع مجموعه‌ای از فرهنگ‌ها را در خود جمع کرده و فرهنگ جدید ی تحت عنوان فرهنگ خوابگاهی را به وجود آورده است.

ورود به دانشگاه تصویر و رویای بی نظیر استقلال از خانواده و زندگی با دوستان هم سن و سال را در ذهن ایجاد می‌کند. اولین روزهای زندگی دانشجویی بدون حضور خانواده، در شهری غریب با افرادی از فرهنگ های مختلف و شخصیت هایی متفاوت از شما، با اسکان در اتاق های کوچک و بدون امکانات رفاهی کافی است تا همه آنچه را در ذهن داشتید، متلاشی شود. دانشجو با ورود به خوابگاه، از محیطی که سال ها در آن زندگی کرده است جدا می‌شود و در محیط جدید و متفاوتی قرار می‌گیرد. محیطی که در آن افراد با فرهنگ، زبان، شخصیت و رشته های تحصیلی گوناگون که هر کدام ائدیولوژی‌ها و علایق متناسب با خود را می‌طلبد، در کنار یکدیگر و فردیت به شدت تحت تشنج ناشی از وضع جدید قرار می‌گیرند. هم زیستی اجباری، کم رنگ فردیت، تداخل حوزه‌ی خصوصی و عمومی، عدم رعایت بهداشت، سر و صدای موجود در محیط خوابگاه، شکل گیری روابط و هویت‌های جدید همه و همه تجربیاتی هستند که در این محیط با آن روبرو می‌شویم، به علت سکونت ۴ نفر در هر اتاق که دارای طرز فکر ها، نگرش‌ها، قومیت‌ها و رشته‌های تحصیلی متفاوت هستند این امر می‌تواند عادات، رفتار و عقاید خاصی را شکل دهد که حتی در محیط بعد از خوابگاه آن ویژگی‌ها را با خود به همراه داشته باشند.


هر فضا و مکان در زمان های مختص به خود فرهنگهای خاص خودرا به دنبال دارد که گر چه ممکن است در طول زمان تغییر کند، اما کارکردها و فرهنگ خاص خودرا به دنبال دارد .

فرهنگ ها نه منسجمند،نه همگن و نه در سکون و آرامش، فرهنگها ذاتا چندسویه،تغییر پذیر و باز هستند و ما نیز در محیطهای متفاوت، متفاوت هستیم درواقع هویت ما در فرایند تعامل با دیگران و تعامل با محیط هر باراز نو ساخته می‌شود . محیط جدید وبرخورد با انسانهای جدید باعث شکل گیری روابط،تجربه هاو اتفاقات جدیدی می‌گردد. داشتن ارتباط طولانی و در واقع زندگی کردن با افرادی که به آنها هم اتاقی گفته می‌شود، زندگی با افردی که هم بالکنی،هم کریدوری گفته می‌شود سرآغاز تاثیر و تاثرهای بسیاری است و از طرف دیکر به علت عدم رعایت بهداشت،بحث های فرهنگی، تعصبات بی جا، دخالت های بی جای اطرافیان و حتی کمبود امکانات همه و همه باعث ایجاد درگیریها و مشکلات بیشماری می‌شود که آثار مستقیم یا غیر مستقیم بر روی رفتار دانشجو بر جای می‌گذارد.

محیط خوابگاهی مجموعه از فرهنگ هارادرخود جمع کرده است به طوریکه در این مجموعه برخی فرهنگ خودشان را برتر می‌دانند و تلاش برای گسترش ان دارند و برخی دیگر مغلوب هستند و لذلافرهنگ بومی‌خویش رانیز از دست می‌دهند و تابع اکثریت می‌شوند با شکل گیری گروههای مختلف براساس رشته های تحصیلی متفاوتِ، طبقات اجتماعی وگروههای دوستی همشهریهاو . . . . بر اساس معیارخاص خود بر گرد هم می‌ایند و قوانینی خاص برای زندگی کنارهم تعیین میکنند از یک طرف می‌توان گفت فرهنگ خوابگاهی مجموعه ای از فرهنگ همدلی تعاون و سازگاری با ناملایمات زندگی در کل فرهنگ زندگی کردن است احساس مسیولیت بیشتر تحمل سختی ها ودوری خانواده احساس ازادی و استقلال بیشتر اشنایی با اداب و رسوم زبان هر شهر و . . . اینها مواردی هستند که یک شخص خوابگاهی تجربه ی ان راداراست اکثرساکنین در اتاق های خوابگاه ساختمان ۷۰دارای رشته های تحصیلی متفاوت قومیت های مختلف و عقاید قومی‌متفاوت می‌باشند مثلا۴نفر ساکن در یکی از اتاق ها را ۱نفراز قوم کردی ۱نفر ترکی ۲نفر خاص تشکیل می‌دهد که دارای رشته های تحصیلی ادبیات عرب و علوم سیاسی و تربییت بدنی می‌باشند که هر کدام بر حسب رشته های تحصیلی متفاوت ایدیولوژی متفاوت خودرا دارا هستند.

   پرینت مطلب

ثبت نظر