دومین نشست نمایندگاه دانشجویان


تاریخ ثبت : ۰۸-۱۰-۹۵    موضوع : اخبار    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۴۰۰

دومین نشست نمایندگان دانشجویان خوابگا ههای غیر دولتی شهر مشهد در مورخه 10/7 در محل دانشگاه ناظر با حضور رابطین خوابگاه تشکیل گردید. در این نشست دوستانه اهم مشکلات مربوط به خوابگاه ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل گرفت و پیشنهادات خوبی از سوی نمایندگان خوابگاه برای اجرا به دانشگاه ناظر اعلام گردید. در این نشست مقرر شد هر خوابگاه نمایندگان ورزشی، فرهنگی،مشاوره و آموزش را تعیین و اعلام نمایند.


   پرینت مطلب

ثبت نظر