بررسی وجود ساس و ساس زدگی در خوابگاه های دانشجویی


تاریخ ثبت : ۲۵-۰۸-۹۵    موضوع : مقالات    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۵۵۳

 به منظور بررسي شدت شيوع و انتشار آلودگي به Cimex lectularius در خوابگاههاي دانشجويي  يك خوابگاه دخترانه با جمعيت ۱۴۵ نفر و دو خوابگاه پسرانه با جمعيتهاي ۴۶ و ۱۳۴ نفر مورد تحقيق قرار گرفتند. جامعه آماري ما شامل كليه دانشجويان ساكن در اتاقهاي فعال خوابگاه هاي دانشجويي و نمونه هاي ساس جمع آوري شده در اتاقهاي مذكور بود. جمع آوري اطلاعات توسط افراد كارآزموده و بر اساس پرسش نامه هاي تنظيم شده براي هر اتاق به عنوان يك واحد مكاني صورت گرفت. جمع آوري ساس ها در واحد سطح (شامل ديوار، كف اتاق، تختخواب، ملحفه، پتو و تشك) از هر اتاق (يك واحد مكاني) در زمان ثابت و به صورت صيد با دست (هند كچ) و به كمك پنس و چراغ قوه انجام مي شد.
شاخص آلودگي هر اتاق بر اساس وجود ساس و يا فرد گزيده شده در آن اتاق بيان مي گرديد. اين تحقيق در دو مرحله صورت گرفت (پاييز و زمستان ۱۳۷۷). در نتيجه اين تحقيق مشخص گرديد كه مجموعا درهر دو مرحله ۲۸٫۹ درصد اتاقها آلوده بوده اند و به ترتيب ۱۰٫۲ درصد و ۱۲ درصد ساس زدگي در دو مرحله مشاهده گرديد كه اختلاف معني دار نمي باشد (P=0.1 و X2=4.6). وفور آلودگي به فرد در دختران ۱۴٫۴۸% و در پسران ۶٫۶۷% در مرحله اول بررسي بود. يك سم پاشي غيركارشناسي قبل از مرحله دوم بررسي، كاهش معني داري در وفور به مكان ساسهاي جمع آوري شده نداشته است. بالاترين وفور به سطح ساسهاي جمع آوري شده در مرحله اول مربوط به سطح ديوار با ۳۴٫۲۱ درصد و بعد از سم پاشي مربوط به سطح تختخواب با ۴۲٫۳۱ درصد بوده است


   پرینت مطلب

ثبت نظر