بازدید شبانه از خوابگاه خواهران


تاریخ ثبت : ۰۴-۱۰-۹۵    موضوع : اخبار    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)
بازدید : ۴۹۸

در تاریخ 95/10/2  از خوابگاه دخترانه  بازدید بعمل آمد  و تذکراتی به دانشجویان در رابطه با  ساعت ورود و خروج و نوع پوشش داده شد. و از مدیر خوابگاه خواسته شد چنانچه بعد از 3 مرتبه تذکر کتبی به دانشجو چنانچه مجددا تکرار شد وضعیت دانشجو را طی نامه ای به همراه مدارک به دانشگاه ناظر اطلاع دهند.
کلمات کلیدی : بازدید شبانه ، شبانه

   پرینت مطلب

ثبت نظر